Пречиствателна станция за отпадни води, Етрополе

Пречиствателната станция за отпадъчни води разположена на площ от 18 дка и изградена в съвместно партньорство с немска инженерингова компания, предлагаща иновативна и високоефективна технология, особено добре приложима при „смесена канализация”.

Изградени са механично стъпало (груби и фини решетки) за отделяне на едри плуващи отпадъци с размери от 2 мм, пясъко и мазнинозадържател, отделящ пясъците и всички видове асфалтови и абразивни частици, масла, мазнини и всякакъв вид повърхности отпадъци от неразтворим характер. 

Водещото съоръжение за биологично пречистване е ASB (activate sludge basin-басейн с активна утайка)  е с общ обем от 7200 м³ и е комбинация от камера за биологично отстраняване на фосфор,биобасейн за протичане на основните биологични и биохимични процеси на пречистването и хоризонтален утаител за отделяне избистрената вода и активната  утайка.

Изградено е и стъпало за третиране на отделените утайки –хомогенизиране, обезводняване и обеззаразяване. Станцията е снабдена с модерна UV инсталация за обеззаразяне на пречистената вода, която гарантира 99,9% бактерициден ефект. Всички процеси по пътя на водата и на утайката за абсолютно автоматизирани и позволяват дистанционно следене и контролиране на процесите.

Назад към проекти

Параметри

Капацитет 11 509 ЕЖ
Средно дневно водно количество 3 320 м³/д