Стартира изграждането на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас
юни 23, 2021

На 26.04.2021 г. беше подписан Акт Обр. 2а за откриване на строителна линия за обект: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас“ с Изпълнител Консорциум „Плобур“. С подписването на Акт Обр. 2а стартира изпълнението на ЕТАП II от Договор № 6567/03.10.2019 г. -„ИЗГРАЖДАНЕ (СТРОИТЕЛСТВО)“.

Техническият проект за обекта получи Разрешение за строеж № РС-15/15.03.2021 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 22/16.03.2021г.

Планираната продължителност на строително-монтажните работи за пълната реализация на системите за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас е 34 месеца.

Железопътната линия Пловдив – Бургас е част от Трансевропейски транспортен коридор VIII. Модернизацията на системите за сигнализация и телекомуникации по железопътното трасе между двата града ще осигури повишаване на безопасността на превозите и по-високо качество на услугите.

Това ще повиши привлекателността на железопътния транспорт и ще подобри условията за превоз на пътници и товари. По протежението на цялата линия се създават условия за достъпна среда за всички граждани.

С реализацията на проекта по железопътната линия Пловдив – Бургас ще бъдат изградени нови системи за:

- сигнализация в 18 броя гари;

- диспечерско управление на влаковото движение;

- видеонаблюдение;

- следене параметрите на подвижния състав;

- влакова защита ERTMS/ETCS;

- влакова радиовръзка ERTMS/GSM-R;

- телекомуникационно оборудване на базата на оптични кабели;

- пътническа информация;

- рехабилитация на технически сгради.


Изпълнението на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. 

ОЩЕ НОВИНИ

апр 01, 2024

Позиция на компанията

Позиция на Джи Пи Груп АД във връзка с течащата проверка на Европейската прокуратура.

Прочети повече
яну 25, 2022

„Джи Пи Груп“ АД отличи смел мъж в инициативата Достойните българи

Заместник главният инженер на „Джи Пи Груп“ АД Георги Гигов отличи Момчил Тошков, полицаят, който скочи в ледените води на река Дунав, за да извади млада жена, направила опит да сложи край на животът си, в ежегодното издание на Достойните българи.

Прочети повече
дек 17, 2021

„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД С ЧЕТИРИ ОТЛИЧИЯ В СГРАДА НА ГОДИНАТА

„Джи Пи Груп“ АД грабна четири отличия в двадесетото издание на най-престижния конкурс за строителство у нас, Сграда на годината.

Прочети повече