За Нас

ДЖИ ПИ ГРУП АД е строителна компания, която обхваща широк спектър от услуги, свързани с изграждане и поддръжка на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство. В обхвата на дейността на компанията се включват проучване и консултиране в областта на недвижимите имоти, строителство, проектиране, архитектура и СМР във всички сфери на строителството, поддръжка и ремонти на сгради и съоръжения.

Специализирана е в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения, предлага ново строителство и реконструкции на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

Компанията разполага със собствени складови бази, техника, механизация и всичко необходимо за изпълнението на всеки един проект, както и екипи от специалисти, разположение в офиси в цялата страна, което осигурява поддръжка на обектите след тяхното завършване. 

ДЖИ ПИ ГРУП AД непрекъснато разширява обхвата на изпълняваните обекти, обогатява своето портфолио и извежда дейността си извън територията на страната, като от края на 2006 г. фирмата развива своята дейност на територията на Сърбия, Хърватия и Македония, изграждайки над 30 бензиностанции и газстанции и реализирайки различни проекти в сферата на общественото строителство.

Дружеството е сертифициран по международните стандарти ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013, а в съответствие със законодателството на Р. България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

Свали каталог

История

История

„Джи Пи Груп“ AД стартира своята дейност през 2004 г. като малка компания с тясно специализирана дейност в областта на изграждането и поддръжката на бензиностанции и газстанции на територията на цялата страна.

Благодарение на успешните проекти и правилното финансово планиране „Джи Пи Груп“ AД започва да инвестира в оборудване, сграден фонд, складови площи, автопарк и не на последно място в обучение на персонала.

Тези нови ресурси, както и отличните строителни постижения и коректното отношение към поставените срокове, дават резултат и на дружеството са възложени още по-отговорни проекти. Така в периода 2007-2012 г. са цялостно изпълнени жилищните комплекси „Гърдова глава“ и „Мирамонте“, гр. София, както и комплексът „Правец Голф и Спа“, гр. Правец, за който „Джи Пи Груп“ AД получава престижната награда „Сграда на годината“ за 2009 г. в категорията за ваканционни хотели.

През 2008 година компанията започва работа на територията на „Петролно-снабдителна база „Илиянци“ в София – проект, завършен няколко години по-късно през 2012.

През 2009 компанията излиза от рамките на страната и реализира няколко проекта като ребрандиране и изграждане на бензиностанции на територията на Македония, Сърбия и Хърватия.

Вече доказала се в своите възможности, за кратко време „Джи Пи Груп“ АД печели редица проекти с обществено значение, сред които строежа на участъци от софийското метро – метростанции „Обеля“, „Надежда“, „Бели Дунав“ и „Ломско шосе“ (2010-2012 г.).

През 2012 г. компанията получава следващото си отличие „Сграда на годината“ за изграждането на метростанции „Бели Дунав” и „Надежда”, като наградата е за проект с най-значим принос в развитието на градската среда.

През същата година „Джи Пи Груп“ АД е избрана за главен подизпълнител по изграждането на комплекса за преработка на тежки отпадъци на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Амбициозен проект, представляващ не само изключително предизвикателство, но и стимул за усъвършенстване на редица фирмени политики и технологии на строителство.

2013-та е годината, в която компанията печели общественото възлагане за разширяващото се метро в София - станциите при софийското летище, в кв. Младост и на бул. „Черни връх“. През същата година организацията завършва спортната зала към ПУ „Паисий Хилендарски“, за която получава награда „Сграда на годината“.

С цел по-ефективно разпределение на ресурсите на компанията и покриване на цялата страна, през 2014 г. Джи Пи Груп АД открива свой клон и офис в Бургас.

С оглед разширяването на сферите на дейност на компанията, се създават специализирани отдели по високо, пътно и ВиК строителство. Те поемат изграждането на знакови обекти като участък от Западната дъга на Oколовръстен път София и търговски център „Марково тепе МОЛ“ в Пловдив през 2015 г.

Един от най-големите проекти възложени на дружеството е изграждането на „Гаритидж парк“ – огромен комплекс с жилищни и офис сгради, училище и спортна зала. Работата по изпълнението на проекта започва през 2016 година наред с множество други възлагания.

Още 2 участъка от линията на метрото са спечелени и започнати през 2017 год. В компанията е имплементирана международно призната интегрирана система за управление на ресурсите.

 В Шумен фирмата построи новата спортна зала АРЕНА Шумен. Завършена бе и новата складова и материална база на компанията в с.Мрамор.

Структура

„Джи Пи Груп“ AД стартира своята дейност през недалечната 2004 г. Започнало като малка компания с тясно специализирана дейност, дружеството бързо набира популярност и се превръща в синоним на качество и отговорност. Днес „Джи Пи Груп“ AД безспорно е утвърдено име в строителния бранш.

Владимир Житенски

Владимир Житенски

председател на Борда на директорите и изпълнителен директор

Стефан Тотев

Стефан Тотев

изпълнителен директор

Отдел  METРО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел METРО СТРОИТЕЛСТВО

Джи Пи Груп АД е доказан лидер в изпълнението на метростанции и тунели. През последните 8 години са изпълнени 7 метростанции и повече от 6 км метротунели. Компанията разполага с екип от професионалисти в подземното строителство, укрепване и прокопаване на тунели, полагане на релси, надземни метроконструкции и др. В момента се строят две нови станции заедно с връзките между тях.

Отдел  ВИСОКО  СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Фирмата притежава доказан опит в изпълнението на обекти от сферата на високото строителство, ориентиран към изпълнение на груб строеж и цялостно завършване на обществени и административни сгради, жилищни и хотелски комплекси и спортни съоръжения с прилежащата им инфраструктура. Чрез прилагането на съвременни системи за проектово управление се гарантира ефективност при изпълнението на строително-монтажните работи.

Отдел  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Отдел ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Специалистите от отдел ВиК, както и експертите по пречиствателни технологии и станции, притежават дългогодишен опит и висока квалификация, високо ниво на компетентност и отговорност, имат отлични познания в съответните области, както и необходимия организационен нюх. Професионалното им отношение към работата е в резултат на практиката им не само у нас, но и в чужбина.

Отдел  ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Компанията успешно реализира проекти, свързани с инженерната инфраструктура, като реконструкции и ремонт на пътната мрежа и градска инфраструктура. Отделът организира работата в техническо и технологично отношение, ценообразуването и оферирането. Ръководи изготвянето на документите за отчитане и приемане на работите от възложителите на база сключен договор и количествени сметки, подадени от ръководителя на обекта.

Отдел  ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Отделът е един от „най-младите“ за компанията, но вече с въведени в експлоатация обекти, като организира и управлява процесите по изпълнение на обекти от железопътната инфраструктура, включващи: земни работи, прилежащи съоръжения, горно строене (релсо-траверсова скара и безнаставов релсов път), контактна мрежа, ремонти на гари, гарови комплекси и др. Екипът е съставен от специалисти с придобит богат опит в изпълнението на мащабни железопътни проекти с национално и европейско значение.

Отдел  ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Отдел ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Екипът на отдел „Екологични проекти“ е съставен от специалисти, придобили опит от многобройните обекти в сферата на опазване на околната среда и водите, сред които строителство и реконструкция на пречиствателни станции за отпадни води, рекултивация и изграждане на нови депа за битови отпадъци, както и въвеждане на мерки по енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради.

Отдел  ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел Тунелно строителство е част от широкото портфолио на компанията. Специалистите участват в изпълнението на тунелни проекти от Републиканската пътна мрежа и Националната железопътна инфраструктура. Отделът е изграден от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на тунелите. Фирмата разполага със специализирана техника за прокопаване и укрепване на тунели, изпълнявани по Нов австрийски тунелен метод.

Отдел  ЕЛЕКТРО

Отдел ЕЛЕКТРО

Екипът  на отдел Електро е съставен от млади и амбициозни  ел. инженери, придобили опит в изграждане и реконструкция на съоръжения от инженерната инфраструктура, разпределителни станции, външни електрозахранвания и сградни инсталации. В тясно сътрудничество с всички отдели организира и управлява целия процес до предаване на обектите в експлоатация. В Джи Пи Груп АД е въведена Системa за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2011.

Отдел АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА  ПОДДРЪЖКА

Отдел АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

Отделът се грижи за поддържане в технически и технологично изправно състояние на всички съоръжения и оборудване в бензиностанции, газстанции и петролни бази, офис и административни сгради и жилищни комплекси, възложени му от клиентите. Извършва и строителни работи, поддръжка на външни площи, озеленяване и външно почистване. Отделът разполага с над 30 сервизни екипа, разположени из цялата страна, и с денонощна телефонна линия за отстраняване на възникналите проблеми.

инж. Иван Танев

инж. Иван Танев

Главен инженер, Мениджър Тунелно строителство

инж. Стефан Чонков

инж. Стефан Чонков

Мениджър проекти Метростроителство

Теодоси Бояджиев

Теодоси Бояджиев

Мениджър проекти регион Бургас

инж. Тони Йорданов

инж. Тони Йорданов

Мениджър проекти Пречиствателни станции

Георги Гигов

Георги Гигов

Мениджър проекти Водоснабдяване и канализация

инж. Милен Минков

инж. Милен Минков

Mениджър Железопътно строителство

инж. Георги Карабельов

инж. Георги Карабельов

Мениджър проекти Електро

инж. Иван Цветков

инж. Иван Цветков

Мениджър Абонаментна поддръжка

ПОЛИТИКИ И ОТГОВОРНОСТ

Политиката на Джи Пи Груп АД, като главен изпълнител и изпълнител на строително монтажни дейности в областта на промишленото и гражданското строителство, както и като организацията  осигуряваща поддръжка на бензиностанции и сгради е да предостави услуга и продукт, удовлетворяващи изцяло нормативните изисквания, изискванията на клиентите и заинтересованите страни по отношение на качество, управление на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа. 

Джи Пи Груп АД притежава допълнителни лицензи и сертификати, чрез които гамата от услуги в основните направление се увеличава и дава възможност за развитие в строителството на железопътният транспорт, високото строителство по международната система BREEAM, строителство на газопроводи и други.

Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда.

Интегрирана политика на Джи Пи Груп АД

Политика за информационна сигурност

Политика за поверителност

Енергийна политика

Сертификати

СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2011

СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2011

СЕРТИФИКАТ ISO 45001:2018

СЕРТИФИКАТ ISO 45001:2018

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ISO/IEC 27001:2013

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ISO/IEC 27001:2013

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C840

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C840

NATO SECRET СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАТО

NATO SECRET СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАТО

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПОСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ISO 39001:2012

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПОСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ISO 39001:2012

Финанси

Джи Пи Груп АД  е един от най-последователните и сигурни  участници на пазара и една от най-големите строителни компании у нас. Според ежегодната и престижна класация на списание „Капитал”  за 2018 год. фирмата е на 125 място ( 126 място за 2017 год. ) сред най-големите компании в страната. След предходни две години, в които неминуемо беше водач в сектор строителство за 2018 год. тя заема четвърто място с над 211 422 хил. лв. приходи ( първите две компании са представили своите консолидирани отчети ). Всъщност това е седма поредна година, на непрестанен ръст в приходите и същевременно най-успешната в нейната вече над 15 годишна история ( за 2016 год. приходи в размер на 178 184 хил. лв. и 2017 год. приход в размер на 184 584 хил. лв. ). За последните пет години приходите на компанията са над 880 000 хил. лв.    

Много големи инфраструктурни проекти стигнаха върхът в своето изграждане и в същото време стартираха  много нови проекти, чийто пик се очаква да се достигне в следващите няколко години. В момента в напреднала фаза са строежите на значими на национално ниво инфраструктурни проекти, като разширението на Софийското метро и изграждането на  тунел „Железница“ на АМ „Струма“, като се изпълняват и множество по-малки частни и обществени проекти.


Кариери

Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
За да кандидатствате по обява, моля изпратете исканите документи на careers@gpgroupbg.com или използвайте формата за кандидатстване.

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Ако нямате време да пишете мейл, използвайте тази форма за да ни изпратите копие на вашето CV.
Вашите лични данни като: имена, телефон, адрес, e-mail, данни свързани с образование, професионален опит и друга доброволно предоставена информация в автобиографията Ви ще бъдат обработвани единствено с цел: подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате, и на основание предоставено от Вас съгласие, по начините описани в Политиката за поверителност на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД.
Съгласен съм